Vind ons op Facebook

Wij willen trouwen

Aanvraag

Jullie overwegen om te kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Van harte proficiat! De geloofsgemeenschap kijkt er al naar uit jullie te verwelkomen als koppel. De aanvraag tot het huwelijk gebeurt steeds op het parochiesecretariaat of bij de pastoor van de parochie(s) waar jullie wonen, ook als jullie willen huwen in een andere parochie. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij de pastoor. Dit gesprek heet het onthaal. Bij het onthaal worden allerlei administratieve zaken besproken: er wordt een huwelijksdossier opgesteld. Dit dossier moet de volgende zaken bevatten: de datum en plaats van het huwelijk, administratieve gegevens van beide trouwers en de doopbewijzen. Jullie brengen hiervoor dan ook best jullie identiteitskaart mee. Als jullie ouders een trouwboekje hebben, kunnen jullie dit ook meebrengen. Daar vinden jullie immers de plaats en datum van jullie doopsel. Hebben je ouders geen trouwboekje? Informeer dan eens waar zij woonden toen ze je lieten dopen. Op die manier kunnen de doopbewijzen gemakkelijk opgevraagd worden.