Vind ons op Facebook

Sint-Crispijn zoekt een logo

zaterdag 15 september 2018 om 16u00

Sint-Crispijn zoekt een logo

De pastorale eenheid Sint-Crispijn is in volle voorbereiding van 28 oktober, de dag waarop de officiële start van de nieuwe parochie gegeven wordt in de Sint-Tillokerk. De onthulling van een Crispijnlogo hoort bij die feestelijke gebeurtenis.
Graag gaan we samen met u op zoek naar een origineel logo.

Wat? Het logo mag de figuur van Sint-Crispijn symboliseren (zie ‘Legende’), maar evenzeer de spirituele waarden (eenvoud, getuigeniskracht, naastenliefde, samenwerking en verbondenheid over parochiegrenzen heen) zonder rechtstreekse verwijzing naar de heilige

Grootte? De grootte van het ontwerp is vrij

Vormgeving? We geven de voorkeur aan een dynamische uitstraling. Alle ontwerpen, schetsen of tekeningen, in grijswaarden of kleuren zijn toegelaten.

Creatievelingen kunnen hun ontwerp digitaal bezorgen via mail: jeanique.degroote.decanaat@proximus.be. Papieren ontwerpen vinden hun weg naar het decanale secretariaat in de Kerkstraat 13, 8870 Izegem.

De inzendingen worden verwacht tegen ten laatste 15 september 2018.

Legende

De broers Crispijn en Crispinianus ontvluchten Rome om te ontsnappen aan de christenvervolging door keizer Diocletianus in de loop van de derde eeuw na Christus. Ze trekken naar Frankrijk waar ze aan de kost komen als schoenmaker. Ze verkondigen er hun geloof en ze stellen zich ten dienste van de armen.
Uiteindelijk worden ze toch weer opgepakt en gemarteld in de hoop dat ze hun geloof zullen afzweren. Noch de elzen onder hun nagels, noch kokende olie of ijskoud water brengen hen op andere gedachten. Als ze met een molensteen rond de hals in de Aisne geworpen worden blijven ze bovendrijven. Uiteindelijk worden ze onthoofd.
De twee broers versmolten in het volksgeloof tot één persoon: Sint-Crispijn. Die werd de beschermheilige van leerlooiers, schoenmakers, orthopedisten en aanverwante beroepen en nu van de pastorale eenheid Sint-Crispijn.
 
Betekenis van Sint-Crispijn

Sint-Crispijn staat voor een sterke geloofsovertuiging, geloofsverkondiging en dienstbaarheid aan de minderbedeelden. Hij deed dit alles in uiterste eenvoud.


overzicht