Vind ons op Facebook

Ik wil gevormd worden

Aanvraag

Wie het Vormsel wil ontvangen, wordt uitgenodigd deze keuze te verdiepen in een aantal catechesebeurten aan huis in kleine groepjes en/of enkele groepsbijeenkomsten met alle kandidaat-vormelingen. Alle kinderen van 11 jaar en hun ouders krijgen tijdig een persoonlijke uitnodiging voor een info-avond waar de betekenis van het Vormsel en het volledig programma worden toegelicht. De definitieve inschrijving gebeurt ter plaatse of op enkele aangekondigde inschrijvingsmomenten achteraf.

Neem contact op met de vormselverantwoordelijke van uw parochie