Vind ons op Facebook

Iemand onder ons is ziek

Indien gewenst wordt een bezoek gebracht aan langdurige zieken en bejaarden die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Ook mensen in nood, in rouw of door tegenslag getroffen kunnen op de nodige ondersteuning rekenen.
Neem contact op met een priester, diaken, ziekenbezoeker, parochieassistent.
Of bel de St.-Jozefskliniek op 051 33 41 11.