Vind ons op Facebook

Iemand onder ons is ziek

Op geregelde tijdstippen wordt een bezoek gebracht aan langdurige zieken en bejaarden die zich buitenhuis moeilijk kunnen verplaatsen. Ook mensen in nood, in rouw of door tegenslag getroffen krijgen hun aandacht.
Neem contact op met een priester.
Of contacteer de priester van wacht op 0477 77 90 89.
Of bel de St.-Jozefskliniek op 051 33 41 11.